Subscribe to our newsletter:

Addiko Mobile Slovenija

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Addiko Mobile – za poslovanje z vašim bančnim računom, kjerkoli in kadarkoli, preko vaše mobilne naprave. Do mobilne banke Addiko Mobile lahko dostopate preko vašega pametnega mobilnega telefona ali tablice. Na ta način lahko upravljate z vašim bančnim računom ter dostopate do informacij o ostalih bančnih storitvah, kadarkoli vam čas to dopušča.

Addiko Mobile vključuje najpogosteje uporabljene funkcionalnosti spletnega bančništva:
- preverjanje in prikaz stanj ter prometa na računih,
- izvedbo plačil,
- interne prenose med računi, odprtimi pri Addiko Bank d.d.,
- prikaz plačil, ki čakajo na izvršitev,
- pregled arhiva plačil,
- prikaz podatkov o karticah,
- prikaz lokacij Addiko poslovalnic in bankomatov,
- prikaz tečajne liste,
- prikaz splošnih in osebnih bančnih sporočil,
- generiranje enkratnih gesel za vstop v spletno banko.

************************************************************************

Addiko Mobile – for managing your bank account any time any place with your mobile device. You can access to Addiko Mobile through your Smartphone or Tablet. You can manage your bank account and have on-line access to various information regarding your banking products and services any time any place.

Addiko Mobile includes the most frequently used features of internet banking:
- information about status and balance on your banking accounts,
- execution of payment transactions,
- internal transfers between accounts,
- overview of pending payments,
- access to the archive of payments,
- overview of payment cards data,
- overview of Addiko ATM and branch locations,
- access to Foreign Exchange rates,
- access to general and personal messages,
generating of one time pasword for entering Addiko EBank.