Subscribe to our newsletter:

Giao Hang Shop

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng tra cứu hàng trình bưu phẩm của GiaoHangShop.

Ứng dụng hỗ trợ cho khách hàng có thể tra cứu hàng trình đường thư của giaohangshop và một số nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát ở Việt Nam.

Hỗ trợ theo dõi hành trình thông minh, chính xác, nhanh chóng, giao diện timeline hiện đại, dễ theo dõi.
Hỗ trợ gửi tin nhắn thông báo khi phát thành công.