Subscribe to our newsletter:

Truyền hình thời tiết

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Weather
  • Photo & Video
I want this app
Download from AppStore

Truyền hình thời tiết

Ứng dụng xem thời tiết đặc biệt kết hợp cùng các bản tin thời tiết trực tiếp ngay trên truyền hình quốc gia giúp bạn cập nhật ngay lập tức bản tin thời tiết mới nhất trong ngày đồng thời thưởng thức chương trình thời tiết đặc biệt cùng các MC xinh đẹp.

Lợi ích
- Thưởng thức liên tục chương trình thời tiết sau thời sự đài truyền hình quốc gia.
- Nắm bắt thời tiết trong vòng 7 ngày tiếp theo để lên kế hoạch phù hợp.

Tính năng
- Xem thời tiết sau chương trình thời sự đài truyền hình.
- Cập nhật thời tiết ngay lập tức.
- Xem trước thời tiết trong 7 ngày.