Subscribe to our newsletter:

jodacare

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Vi vil gjøre vårt aller beste for at du er trygg pårørende, kommune, helsepersonell og tjenestemottaker.

Pårørende
Når du er pårørende til noen trenger du informasjon om dagligdagse ting som; Hva skjer i omsorgsboligen til helgen? Hvordan var dagen på arbeidstreningen? Hvem var hjemme hos mor i går kveld? JodaCare vil gi deg forutsigbarhet i hverdagen.

Tjenestemottaker
Mottar du selv tjenester fra din kommune, du bor i sykehjem, i omsorgsbolig eller mottar hjemmetjenester fortjener du å vite at dine nærmeste og helsepersonell vet de samme tingene om dagen din. Dette gjør at foreldre, døtre, sønner og barnebarn vet hva dere kan snakke om.

Helsepersonell
Som helsepersonell møter du pårørende ofte. Nå kan du være trygg på at deres forventning til deg og tjenesten du leverer er møtt på en god måte. Du er selv godt informert gjennom en digital kontaktbok.