Subscribe to our newsletter:

Tập Chung Gym

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng cho phép người dùng mua/đặt trước chỗ tập của các phòng gym trên hệ thống.
Người dùng có thể xem lại lịch sử, danh sách các lượt tập đã mua...
Khi vào phòng gym, người dùng đưa mã code sinh ra khi mua lượt tập để vào phòng gym.