Subscribe to our newsletter:

100% Natury w Witnicy

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja jest multimedialnym przewodnikiem po ścieżkach przyrodniczych w gminie, uwzględniająca informacje na temat sieci Natura 2000. Za pomocą aplikacji turysta może poznawać przyrodę i historię Witnicy. Przewodnik zawiera zdjęcia, ilustracje, odgłosy przyrody, materiały filmowe, mapę z GPS, kompas, dane dotyczące atrakcji.

Gmina Witnica położona jest w zachodniej części województwa lubuskiego w powiecie gorzowskim. Powierzchnia gminy liczy – 278,25 km2 (co stanowi 23,02 % obszaru powiatu gorzowskiego). W granicach gminy znajduje się 18 sołectw, w skład których wchodzi 19 miejscowości wiejskich oraz miasto Witnica. Obecnie Gminę zamieszkuje 13 tysięcy mieszkańców.

Obszar gminy charakteryzuje się cennym i malowniczym krajobrazem, na który składają się pagórki, niewielkie jeziora, przepływająca przez gminę rzeka Warta oraz cenne kompleksy leśne.
Szczególną cechą krajobrazu Gminy są trzy charakterystyczne pasy o układzie równoleżnikowym z odmiennym ukształtowaniem terenu i związaną z tym gospodarczą specyfiką: na północy pas wysoczyzny Pojezierza Myśliborskiego, pośrodku pas północnej skarpy Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej i na południu usytuowany po obu stronach Warty nizinny pas Kotliny Gorzowskiej...