Subscribe to our newsletter:

iPOS.vn Order

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

iPOS- Order phù hợp với các địa điểm kinh doanh có mặt bằng rộng, chia tầng, tần suất giao dịch khách hàng cao, người quản lý mong muốn tăng hiệu suất giao dịch khách hàng và tương tác hiệu quả với các khu vực/phòng ban khác; giảm thiểu thất thoát; kiểm soát doanh thu và thiết lập phong cách kinh doanh hiện đại.