Subscribe to our newsletter:

VivA-app (Aanlyn)

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Geregistreerde VivA-gebruikers kry toegang tot die volgende aanlyn Afrikaanse woordeboeke:

Annerlike Afrikaans (Anton Prinsloo se kontreitaal-woordeboek)
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS; Pharos) (Slegs die woordelys, afkortingslys en lys buitelandse geografiese name en afleidings)
CTexT SkryfGoed: Speltoetser en Tesourus
CTexT TransTips: Leksikon (Meer as 20 000 Afrikaanse woorde met Engels- en Tswana-ekwivalente)
Entrepreneurskapwoordeboek (Arangies & Havenga) (Afrikaanse verklarende vakwoordeboek)
Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) (Meer as 10,300 trefwoorde)
HAT Aanlyn (Toegang tot die nuutste weergawe van die HAT)
Longman Online (Met klanklêers van alle woorde en voorbeeldsinne)
Kuberwoordeboek (Protea Boekhuis) (Afrikaans en Engels)
Tweetalige Voorsetselwoordeboek (Afrikaans en Engels)
VivA Advies (Veel voorkomende taalvrae en -antwoorde; gebaseer op navrae aan VivA se taaladviseur)
VivA Gesegdes (Meer as 250 bekende Afrikaanse gesegdes en idiome)
VivA Vertaal (Gebaseer op navrae aan VivA se taaladviseur)
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) (Meer as 210,000 trefwoorde)
Wat Praat Jy? (Meer as 20,000 gesegdes, vaste uitdrukking en idiome)

Eienskappe:
Kan soektogte doen vanuit VivA se aanlyn woordeboeke
Spel- en skryfwenke
Stemsoek (soek woorde met jou stem deur van Google Voice gebruik te maak (slegs Android)) of toetsbordsoek
Voorspellende teks (woorde verskyn soos jy tik)
Voorstelle (vir verkeerd gespelde woorde of woorde wat nie in die woordeboeke gekry word nie)
Woordeboekinskrywings wat jy nie wil sien nie, kan afgeskakel word


Users registered with VivA have access to the following online Afrikaans dictionaries:

Annerlike Afrikaans (A dictionary of regional Afrikaans, compiled by Anton Prinsloo)
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS; Pharos) (The glossary, list of abbreviations, and the list containing geographical names and their derivatives)
CTexT SkryfGoed: Spelling checker and Thesaurus
CTexT TransTips: Lexicon (A lexicon containing more than 20 000 Afrikaans words with English and Setswana equivalents)
Entrepreneurskapwoordeboek (Arangies & Havenga) (An Afrikaans entrepreneurship dictionary)
Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) (An ethymology dictionary with more than 10,300 entries)
HAT Aanlyn (Online access to the latest version of the HAT)
Longman Online (A bilingual dictionary with sound folders of all words, including example sentences)
Kuberwoordeboek/Cyber Dictionary (Protea Boekhuis) (Afrikaans and English)
Tweetalige Voorsetselwoordeboek (Afrikaans expressions containing prepositions, with English equivalents)
VivA Advies (Frequently asked questions and answers, based on the queries handled by our language adviser)
VivA Gesegdes (More than 250 well-known Afrikaans idioms and expressions)
VivA Vertaal (Translation issues handled by our language adviser)
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) (An extensive Afrikaans dictionary with more than 210,000 entries)
Wat Praat Jy? (More than 20,000 expressions and idioms)

Characteristics:
Enables searches in the online dictionaries incorporated on VivA’s website
Spelling and writing tips
Voice search (search with your voice via Google Voice (Android only)) or keyboard search
Predictive text (words appear as you type)
Suggestions (for incorrectly spelled words not found in dictionaries)
Dictionary entries you do not want to see can be switched off