Subscribe to our newsletter:

Plas Pilipala

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Our brand new Butterfly House at the National Botanic Garden of Wales is now open bringing the exotic wonder of the tropics to Carmarthenshire. Use this app to explore and discover more about our Butterflies!

As well as being a big attraction, the new Butterfly House also underpins the scientific research work the Garden is doing with bees, pollen, honey, hoverflies, moths and other pollinators.


Mae ein Tŷ Glöynnod Byw newydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru bellach ar agor ac yn dod â'r rhyfeddod egsotig o'r trofannau i Sir Gaerfyrddin. Defnyddiwch yr ap yma i ddarganfod mwy!

Yn ogystal â bod yn atyniad mawr, mae'r Tŷ Glöynnod Byw newydd hefyd yn sail i'r gwaith ymchwil gwyddonol mae'r Ardd yn ei wneud gyda gwenyn, paill, mêl, pryfed hofran, gwyfynod a peillio eraill.