Subscribe to our newsletter:

TeraAdmin

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Đây là ứng dụng dành riêng cho quản lý của các cửa hàng đang sử dụng TeraApp.net Ứng dụng có các tính năng sau: - Xem các đơn hàng, lịch hẹn của khách hàng - Xem tin nhắn, trả lời tin nhắn Chat của khách hàng. Gửi tin nhắn mới đến khách hàng. - Quét, kiểm tra các thẻ thành viên của khách hàng Và các tính năng quản lý khác.