Subscribe to our newsletter:

Program Pengauditan Hijau

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Aplikasi Penilaian Tahap Kelestarian Sekolah dibawa oleh KETTHA, CETREE dan Yayasan Hijau.

Pengguna dapat menilai tahap kelestarian sekolah terhadap beberapa komponen yang telah disediakan.
1. Komponen A - Penggunaan Tenaga Secara Cekap
2. Komponen B - Pengurangan Hasil Buangan Sisa Pepejal
3. Komponen C - Aktivit Kitar Semula
4. Komponen D - Aktiviti Menghasilkan Kompos
5. Komponen E - Penjimatan Air
6. Komponen F - Pengunaan Bahan Mesra Alam Sekitar
7. Komponen G - Pembelian Barangan Hijau
8. Komponen H - Pengurusan Pengangkutan