Subscribe to our newsletter:

Vietnamese English Dictionary by Cole Zhu

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Vietnamese English Dictionary là từ điển tổng hợp Việt <-> Anh.Từ điển của chúng tôi chứa tất cả các từ vựng mà bạn cần tra trong cả tiếng Anh và tiếng Việt với hàng nghìn ví dụ, với từ điển Anh – Anh và từ đồng nghĩa, và từ điển Việt – Việt.Từ điển của chúng tôi vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng. Ví dụ, với tính năng nhảy từ, bạn có thể chạm vào bất kỳ từ nào trong phần giải thích hoặc ví dụ để nhảy ngay tới phần giải thích của từ đó mà không cần phải quay lại khung tìm kiếm để gõ lại. Sau đó, bạn có thể chạm vào biểu tượng mũi tên lùi để quay lại mục từ mình vừa xem.

Bạn có thể tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu ngay trong một khung tìm kiếm. 

Các tính năng khác:

* tất cả trong một, khung tìm kiếm đa ngôn ngữ
* với tính năng lập chỉ mục nhanh, bạn gõ đến đâu, chương trình sẽ tìm kiếm đến đấy

* cuộn để xem danh sách kết quả tìm kiếm 
* nhớ mục từ mà bạn xem khi đóng chương trình

* lưu mục từ lại để tham khảo hoặc email để học tập

* tùy chọn xóa tất cả mục từ đã lưu

* lịch sử tra từ

* nhảy từ - chạm vào bất kỳ từ nào trong phần giải thích nghĩa để nhảy đến phần giải thích của từ đấy

* phiên âm tiếng Anh

* phát âm tiếng Anh – chạm vào biểu tượng loa để nghe phát âm của từ bạn đang xem 

* hàng nghìn ví dụ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt 

* Tích hợp tìm kiếm web và các từ điển trực tuyến 

CHÚ Ý:
Để sử dụng từ điển, bạn chỉ cần gõ từ cần tra và khung tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, chương trình sẽ tự động tìm trong tất cả các từ điển.

============================
The Vietnamese English Dictionary for iPhone and iPod Touch is an fast and easy to use Vietnamese <-> English dictionary.

This dictionary comes bundled with an English dictionary & Thesaurus and Vietnamese to Vietnamese dictionary as well.

Features:
You can perform lookup for a word either in Vietnamese or English in all dictionaries simultaneously.

You can tap on any word on the screen to find the its translation and explanation.

The incremental search results appear as you type using our super fast index

You can save your words into the Favorite list and email them for further study.

ATTENTION:
To use the dictionary, all you need to do is start typing a word in the search bar in any language and it will search in all the dictionaries.