Subscribe to our newsletter:

MoneyDnes

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Money Dnes od CÍGLER SOFTWARE je výborný pomocník pro účetní i daňové poradce, obchodníky a všechny ostatní, kteří potřebují mít kdykoliv k dispozici aktuální informace z obchodního rejstříku, kurzy a měnovou kalkulačku, informace o aktualitách v legislativě a navíc i zobrazení základních informací ze svého účetního softwaru.

Hlavní funkce:
- Informace o aktuálním kurzu desítek světových měn s možností zvolit banku poskytující informace. Výhodou je volitelné zobrazení výběru oblíbených měn, či u některých bank více kurzů (nákup/prodej/střed).

- Obousměrná kurzová kalkulačka. Money Dnes si pamatuje poslední aktualizaci kurzů a kalkulačka je proto použitelná i off-line.

- ARES – přímý vstup do obchodního a živnostenského registru ČR zprostředkuje rychlé informace o firmách i osobách.

- VIES – ověření platnosti daňového identifikačního čísla v rámci EU.

- Daňový kalendář – úplný přehled termínů, ke kterým je v ČR potřeba platit daně.

- Infoservis – komentované výklady aktuální legislativy ČR.

- Účetnictví – aktuální účetní data z různých účetních a ERP systémů. Seznam dostupných ovladačů je uveden na www.moneydnes.cz.

----------

MoneyDnes from CÍGLER SOFTWARE is an excellent tool for accountants and tax advisors alike, as well as for entrepreneurs and all others who need to have the most current information from the trade register at a moment´s notice. There is a currency converter and information about current affairs in the legal sector. Furthermore, basic information is also displayed from its accounting software.

Main functions:
- Information about the current exchange rates of dozens of world currencies with the possibility to choose a bank providing information. It’s advantage is in its selectable display of the choices of your favorite currencies.
Two-way currency converter. Money Dnes remembers the latest update of currencies and therefore the currency converter is also useful offline.

- ARES – direct access to the trade register of the Czech Republic, providing fast, efficient information about companies and individuals.

- VIES – verification of the validity of the TAX identification number within the framework of the EU.

- TAX Calendar – a complete overview of important dates on which payment of taxes is due in the Czech Republic.
Info Servis – annotated explanations of current legislation in the Czech Republic.

- Bookkeeping – current accounting data from various accounting and ERP systems. The lists of accessible drivers can be found at www.moneydnes.cz.