Subscribe to our newsletter:

iLønn / iSalary

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

This application is available in Norwegian and English. For English description see below.

--------------Norsk---------------------

Vet du bare timelønnen din og antall arbeidstimer, men ikke hva din netto månedslønn blir?

Da har vi et nytt hjelpemiddel for deg: iLønn!

La iLønn hjelpe deg med å finne din netto månedslønn på bare ett minutt.

iLønn er en lønnskalkulator som kan hjelpe deg med å beregne din brutto og netto månedslønn på et minutt.

Med dette programmet kan du velge å beregne skattetrekket ditt i prosent eller ved tabelltrekk.
For de som bruker tabelltrekk har programmet også en database hvor en finner alle tabelltrekk og trekkperioder for skattekort fra Skatteetaten.


Viktige funksjoner:
-meget enkel å bruke
-lagrer siste kalkulerte lønn automatisk
-ved å riste nullstiller du alle verdier
-mulighet for å beregne skattetrekk i prosent eller ved tabelltrekk.
-iLønn er tilgjengelig på både engelsk og norsk.

Tabellnummer
Tabellnummeret viser hvilken trekktabell arbeidsgiver benytter når han skal beregne skattetrekket ved lønnsutbetaling.
Trekkgrunnlag
I månedstabellen er lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundet ned til nærmeste beløp som kan deles med 100, i 14-dagerstabellen til nærmeste beløp som er delelig med 50, og i uke- og dagtabellene til nærmeste beløp som er delelig med 20.
Trekkperiode
Trekkperiode er den perioden du mottar lønn for. Det er flere typer tabelltrekk i månedstabeller, 14-dagerstabeller, uketabeller og dagstabeller. De ulike tabellene brukes ut fra antall dager man jobber.

-----------------English-------------

Do you know just your hourly wage and number of hours worked, but not what your net monthly salary will be?


Then we have a new tool for you: iSalary.

iSalary is a Norwegian salary calculator that can help you to calculate your gross and net monthly salary in just a minute.


Features:
-very easy to use
-shake to reset all values
-saves the last calculated salary automatically
- iSalary is available in both English and Norwegian