Subscribe to our newsletter:

iHalsa

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

‘iHälsa’ is a unique medical application which lists the pharmacies and hospitals in Sweden. You can choose to search the pharmacies by region and subregion within Sweden or you can also find the nearest pharmacy whereever you are at that moment.You can look up to address,phone number and openning hours of the pharmacy.In addition to these details, ‘iHälsa’ automaticly detects the open pharmacies and displays them by green and the rest by red. There is also an embedded map which shows the location of the pharmacy and the place where the user is at that moment. Thus, you can easily find your way to the pharmacy by this map even by zooming out or in to have a better view of the location. Apart from the pharmacies, hospitals are also listed according to counties in Sweden.You can choose to search by county or you can again find the nearest hospital to your exact location. Hospital details are listed as address and phone number in hospital search.The embedded map also works for hospital search. ‘iHälsa’ also lets you to call ‘112’ emergency line with just one tap.

"iHälsa" är en unik medicinsk tillämpning som listar de apotek och sjukhus som finns i Sverige. Du kan välja att söka på apotek per region och delregion inom Sverige eller så kan du också hitta närmaste apotek var du än är för tillfället. Du kan få information om adress, telefonnummer och öppettider för respektive apotek.In Utöver dessa detaljer, detekterar "iHälsa" automatiskt vilka apotek som är öppna och presenterar dem som gröna och resten som röda. Det finns också en inbyggd karta som visar var apoteket och den plats där användaren är i det ögonblicket. Därmed kan du enkelt hitta till apoteket med denna karta och även få en bättre genom att zooma ut eller in bilden av platsen. Bortsett från apotek, är sjukhus sorterade enligt län i Sweden. Du kan välja att söka på län eller så kan du återigen hitta närmaste sjukhus till din exakta position. Sjukhuset detaljer anges som adress och telefonnummer vid sjukhussökning. Kartan fungerar också för sjukhussökning. Med "iHälsa" kan du också ringa 112 med bara en knapptryckning.