Subscribe to our newsletter:

Inköpslista

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Swedish shopping list application that helps you keep track of planned purchases in a simple and organized way.

---

Håll översikt över planerade inköp på ett enkelt sätt.

---

Funktioner:

• Redigeringsläge:

• Lägg till nye varor med beskrivning, antal, enhet, och pris.
• Enkelt att ändra/radera en vara.
• Har ni lagt in en vara en gång så minns programmet detta. Nästa gång ni ska lägga in varan skriver ni bara de 2-3 första bokstäverna och väljer varan från listan.
• Möjlighet att radera hela listan.

• Inköpsläge (På butik):

• När ni har lagt en vara i vagnen så trycker ni på vagnikonet i programmet och varan blir flyttat från shoppinglistan till den ”virtuella vagnen”. På detta vis är det lätt att se vilka varor ni saknar.
• Pris på varor ni har lagt i vagnen, varor på listan, och total pris for hela listan.

---

Important: This version has swedish language only.