Subscribe to our newsletter:

PLFON -VOIP SIP calls

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Social Networking
I want this app
Download from AppStore

For English, please scroll down.

=== Polish

Aplikacja PLFON na iPhone pozwala dzwonić po superniskich stawkach PLFON w zasięgu hotspotów Wi-Fi w Polsce i na świecie. Zastosowanie aplikacji obejmuje:

- unikanie kosztów roamingu międzynarodowego,
- unikanie kosztów połączeń komórkowych w Polsce,
- użycie iPhone jako telefonu bezprzewodowego w domu.

Kiedy używasz aplikacji PLFON zawsze płacisz tylko zwykłe stawki PLFON za swoje rozmowy (nie wliczając w to opłat za korzystanie z hotspota).

PLFON jest łatwy w konfiguracji i posiada przyjazny interface użytkownika jak również krystalicznej jakości dźwięk. Pobierz aplikację, wprowadź dane swojego konta PLFON i ciesz się stawkami PLFON, kiedy tylko masz zasięg sieci WiFi.

FUNKCJE
- nagrywanie i odtwarzanie rozmów
- integracja z książką telefoniczną iPhone
- rozmowy przychodzące
- rozmowy przez głośnik
- szczegółowa historia połączeń
- szybkie wybieranie 12 numerów

== English

The PLFON iPhone app enables you to call at PLFON's ultra low prices from Wi-Fi hotspots in Poland and worldwide. Uses for the app include:

- avoiding international roaming charges,
- avoiding paying mobile rates in Poland,
- using the iPhone as your cordless phone at home.

Wherever you use the PLFON app, you will always just pay the standard PLFON prices for your call (excluded hotspot fees if any).

PLFON softphone is very easy to set up and features a user-friendly interface and crystal clear sound quality. Download the app, enter your peoplefone account details and enjoy calling a peoplefone prices wherever you have Wi-Fi.

FEATURES
- call recorder and player
- iPhone phonebook integration
- support incoming calls
- support speakerphone
- detailed call history
- quick-dial up to 12 contacts


***VOIP OVER 3G - IMPORTANT NOTICE - PLEASE READ***

Be aware that some mobile network operators prohibit or restrict the use of VoIP (Voice over Internet Protocol) over their network. They may prohibit the use of VoIP over their network or impose additional fees and/or charges when using VoIP over their network. By using this app over 3G, you agree to familiarize yourself with and abide by any restrictions your cellular carrier imposes and agree that Acrobits will not be held liable for any charges, fees or liability imposed by your carrier for using this app over their 3G network.