Subscribe to our newsletter:

Mobilny Bank

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Mobilny Bank to aplikacja bankowości mobilnej Raiffeisen Polbank przeznaczona dla Klientów Indywidualnych i Firmowych, umożliwiająca zarządzanie środkami na rachunku 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie.
Z Mobilnego Banku do podglądu swoich produktów korzystać mogą również Klienci Korporacyjni.

Jeżeli jeszcze NIE JESTEŚ Klientem Raiffeisen Polbank, POBIERZ aplikację i zapoznaj się z nią dzięki DEMO dostępnemu w „Menu bocznym” aplikacji.

Funkcjonalność:

WSKAŹNIK DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW
- procentowa wizualizacja środków z wybranego rachunku przed zalogowaniem
EKRAN STARTOWY
- personalizacja ekranu startowego

RACHUNKI
- saldo, historia i lista blokad, ponowienie przelewu i pobranie potwierdzenia pdf z historii operacji, szczegóły operacji, wysłanie numeru konta SMS-em

KARTY
- saldo, dostępne środki i historia karty kredytowej
- szczegóły zadłużenia i spłata karty kredytowej
- aktywacja/zastrzeżenie kart

PRZELEWY
- do zdefiniowanych odbiorców, między własnymi rachunkami i krajowe

DOŁADOWANIA
- doładowanie telefonu (pre-paid)

WALUTY
- aktualne kursy walut oraz historia z wykresami (kurs banku i NBP)

LOKATY
- aktualna oferta oraz informacja o posiadanych lokatach
- założenie nowej lokaty

KREDYTY
- informacje o zaciągniętych kredytach

R-DEALER (tylko dla użytkowników posiadających dostęp do Internetowej Platformy Transakcyjnej R-DEALER)
- zawieranie transakcji wymiany walut
- składanie orderów

INWESTYCJE
- informacje o posiadanych produktach inwestycyjnych

MAPA BANKOMATÓW I PLACÓWEK RAIFFEISEN POLBANK

KONTAKT
- z Centrum Telefonicznym lub osobistym doradcą Premium Banking lub Bankowości Prywatnej

Podana funkcjonalność dotyczy Klientów Indywidualnych. Z funkcjonalnością dla Małych Firm i Klientów Korporacyjnych możesz zapoznać się z DEMO aplikacji.

W aplikacji Mobilny Bank do autoryzacji niektórych operacji będzie Ci potrzebny aktywny kod PIN do Mobilnego Tokena.
Aby aktywować kod PIN do Mobilnego Tokena zaloguj się do Mobilnego Banku i w menu bocznym wybierz ustawienia i "Zarządzaj kodem PIN do Mobilnego Tokena".

Mobilny Bank jest rozwiązaniem całkowicie BEZPIECZNYM:
- dostęp chroniony hasłem,
- szyfrowana transmisja,
- brak zapisu poufnych danych w telefonie,
- odporność na phishing.

Korzystanie z aplikacji jest możliwe po wcześniejszej aktywacji bankowości mobilnej w systemie R-Online lub przez pracownika Banku.

Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

----

Mobilny Bank is a mobile application of Raiffeisen Polbank (for Individual and Company Customers), making it possible for you to manage funds on your account day in, day out, anywhere in the world.
Mobilny Bank may also be used by Corporate Customers to view their products.

The application is available in two languages - Polish and English.

Available functionality:
- CURRENT BALANCE INDICATOR – percentage indicator shows current account balance before logging in
- WELCOME SCREEN - customize dashboard
- ACCOUNTS - balance, history, repeat past transfers, download transaction confirmation, operation details, sending SMS with account number
- CARDS - debit and credit cards, including list of uncollected and rejected operations; ability to restrict card,
- TRANSFERS – transfers to defined recipients, between owns accounts, domestic payments
- MOBILE TOP-UP
- CURRENCIES - currency rates and history of exchange rates
- DEPOSITS – deposit offer, opening new deposit and details
- LOANS – information about loans
- R-DEALER - FX transactions, exchange transactions
- RAIFFEISEN POLBANK BRANCHES’ and ATM’s locator

In the Mobile Bank application, you will need an active PIN code for the Mobile Token to authorize certain operations.
To activate the PIN code to the Mobile Token, please log into Mobile Bank and select settings in the side menu - “Manage PIN code to Mobile Token”.

Mobile Bank is a completely secure solution.

Download Mobilny Bank and discover all the options in demo