Subscribe to our newsletter:

iSportKamos

$4.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Casino
  • Strategy
I want this app
Download from AppStore

iSportKamos is the ultimate and sophisticated iPhone/iPod App which will help you to manage the Czech Sportka lottery run by Sazka a.s.
It does not matter if you play a single, tens or hundreds tickets by only yourself or as part a pool of your buddies. This App will help you tremendously with generating and verifying large volume of numbers and easily sharing chosen numbers with your buddies via built-in email.

iSportKamos App is implemented in four tabs with these functionalities:
1. Generator tab:
Allows you to generate random numbers or select a number in the picker manually. Then you can save those numbers into History database. Inside the History database you can delete any number set as you wish.

2. Buddies tab:
You can create iSportKamos buddies list - the people involved in the Sportka lotery plays. This list is created from the standard Contact App and each buddy must have an email filled.

3. Mail tab:
You can send all your generated/selected numbers from the History database to all your Buddies with a single push of a button. If your buddy has the iSportKamos App as well, he/she can import those numbers from received email into his/hers History database and can check numbers without you.

4. Winners tab:
Allows you to download last 52 winning draws (covering about 90 days of draws). in this tab you can select which winning draw/numbers you want to verify against all your numbers in the History database. Winning numbers are marked as green and non-winning as red - so you will have good view of overall results. This is especially useful with large volume of numbers.

Disclaimer:
Sazka a.s. and Sportka lottery is not associated with this App.

Česky:

iSportKámoš je sofistikovaná iPhone / iPod aplikace, které vám pomůže zvládnout hrát a vyhodnocovat českou loterie Sportka provozovaná akciovou společnosti Sazka a.s.
 Nezáleží na tom, jestli hrajete jeden, desítky či stovky sázenek jen sami nebo se skupinou kamarádů. Tato aplikace vám pomůže ohromně při ověřování velkého množství sázenek a snadno sdílet vybraná čísla s přáteli přes vestavěný e-mail.

iSportKámoš aplikace je realizována ve čtyřech funkcích
1. Generátor:
Umožňuje generování náhodných čísel automaticky a nebo ručně. Pak si můžete uložit tato čísla do Historie databáze. Uvnitř Historie databázi můžete čísla vymazat.

2. Kámoši:
Můžete si vytvořit seznam iSportKámoš kamarádů - lidí zapojených s Vámi do Sportky. Tento seznam je vytvořen ze standardní Kontakt aplikace a každý kamarád musí mít vyplněny e-mailovou adresu.

3. Mail:
Můžete poslat všechny vaše vytvořená / vybraná čísls z Historie databáze všem Kámošům jediným stisknutím tlačítka. Pokud váš kamarád má iSportKámoš aplikací take, tak si může importovat tato čísla z přijatého e-mailu do jeho Historie databázi a může zkontrolovat čísla bez Vás.

4. Vítězné tahy:
Umožňuje stáhnout posledních 52 vítězných tahů (zahrnující asi 90 dnů). Tam si vyberete tah (1. nebo 2.tah) a aplikace ověří všechny vaše čísla z Historie databáze. Výherní čísla jsou označeny zeleně , jinak červené - a tak budete mít dobrý přehled na celkové výsledek. Toto je užitečné zejména s velkým objemem čísel.

Prohlášení:
Sazka, a. s. a loterie Sportka nejsou spojeny s touto aplikací.