Subscribe to our newsletter:

.Vn - Bộ gõ tiếng Việt cho iPhone/iPod Touch/iPad

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

.Vn là bộ gõ cho phép bạn soạn thảo văn bản tiếng Việt bằng 2 kiểu gõ phổ biến TELEX và VNI. Phiên bản mới hỗ trợ tính năng gửi mail tiếng Việt!

Chuyển đổi giữa hai chế độ gõ tiếng Việt và tiếng Anh bằng cách lắc iPhone của bạn, hoặc bấm vào nút chuyển phía trên màn hình soạn thảo. Nếu cài ứng dụng TextExpander, bạn có thể gõ nhanh những từ gõ tắt mà mình định sẵn trong chế độ gõ tiếng Anh.

Khi dùng kiểu gõ VNI, bạn sẽ thấy bàn phím có thêm hàng phím số, giúp bạn nhanh chóng bỏ dấu cho văn bản của mình.

Văn bản bạn gõ được .Vn tự động lưu lại - Bạn có thể thoát ứng dụng bất cứ lúc nào mà không lo mất dữ liệu.

.Vn hỗ trợ cả màn hình dọc và ngang.

---

.Vn (pronounced dot-VN) is a dead simple application that allows you to type Vietnamese text in 2 popular input methods (TELEX and VNI) for use in other applications. Launch .Vn, type something, tap Done and choose to either copy it to your iPhone clipboard or send it to Pastebot for further processing.

Toggle between Vietnamese and English typing mode with a shake of the device or simply by tapping the segmented control at the top of the screen. In English typing mode, you could even use TextExpander touch snippet expansion.

Tap the top left button to switch between TELEX and VNI input method. An extra numpad is added for ease of typing VNI.

Quit the application at any time without fearing to lose your text - .Vn automatically saves and restores it for you.

.Vn supports both portrait and landscape orientation.

CHANGE LOG:

Version 1.0.1:

- FIXED: crash bug & various leaks

Version 1.0.2:

- ADDED: TextExpander touch snippet expansion
- ADDED: Numpad for VNI users
- ADDED: Send to Tumblr, Tweetie & Twitterrific

Version 1.0.3:

- FIXED: Major code factoring
- FIXED: Bugs when typing Tr