Subscribe to our newsletter:

עומסי תנועה

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

חברת אל.בי.מושיין מציעה פתרון יעיל וזול לדיווח עומסי תנועה המבוסס על איסוף וניתוח של זרימת התנועה בזמן אמת. הפתרון של אל.בי.מושיין מבוסס על מידע מדוייק המוכיח את יעילותו מזה מספר שנים. לפתרון זה יתרונות גדולים עבור המשתמש:
הדיןןחים על עומסי תנועה מתקבלים הן בקול, הן על גבי מפה, והן ברשימות טקסטואליות.
בזמן הפעלה, היישום משמיע לנהג את רשימת עומסי התנועה הרלוונטים עבורו לפי כיוון הנסיעה והמרחק ממקור העומס.
קבלת מידע על עומסי התנועה באופן זמן ומיידי.
כאשר מתקבל מידע על עומס תנועה חדש, המידע מושמע לנהג, על מנת שתשומת ליבו תיהיה תמיד נתונה לנעשה בכביש.
התראות על עומסי תנועה הן בפריסה ארצית מדוייקת המתעדכנת בזמן אמת בכל רחבי המדינה.
הודעות העומסים מבוססות הן על מידע בזמן אמת והן על מידע סטטיסטי. לדוגמא בכל בוקר יש עומס תנועה קבוע באילון צפון, במידה והיום העומס כבד מהרגיל העומס יאופיין כחריג.
עומסי התנועה נגזרים ומחושבים מאוכלוסיה של מאות אלפי מדווחים בכל נקודת זמן.

היישום של אל.בי.מושיין מתבסס על טכנולוגית Swift-iTM שהינו המידע התחבורתי המתקדם בישראל

הטכנולוגיה הייחודית, אוספת נתוני מיקום מתוך הרשת הסלולרית והתקני GPS באופן רציף. טכנולוגיה זו עושה שימוש באנזילה סטטיסטית מתקדמת על מנת להעריך את הנתונים ולסנן רעש בלתי רצוי כגון תנועת הולכי רגל, תחבורה ציבורית, רק המידה המדוייק נלקח בחשבון ומתורגם לנתוני זמן אמת על עומסי התנועה.

‎ עומסי תנועה פועל גם בריצה ברקע‫,‬ במצב ריצה ברקע השימוש ב GPSיכול דרמטיקלי להפחית את חיי הבטריה