Subscribe to our newsletter:

Gyldendals Svensk Ordbog

$8.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ordbogen baserer sig på Gyldendals Røde Ordbog. Den rummer oversættelser af flere end 60.000 danske og svenske ord og ordforbindelser.

Ordbogen giver dig lynhurtige opslag, hvor ordet, du leder efter, kommer frem i en liste efterhånden, som du taster bogstaverne. Når ordet, du søger, ses i ordlisten, kan du med det samme se oversættelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljerne – fx andre mulige oversættelser, ordforbindelser og teksteksempler, bøjningsformer etc.

Se også skærmbillederne, som viser eksempler på de mange forskellige typer af information, du får i ordbogen.

------------------------------------------

Gyldendal's Swedish Danish Dictionary

The dictionary is based on Gyldendal's Røde Ordbog. It contains translations of more than 60,000 of the most frequently used Danish and Swedish words and phrases.

The dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually write the letters. When the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several senses, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details - e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps, which show examples of the many different types of information you get in the dictionaries.