Subscribe to our newsletter:

Svensk Lexikon

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Detta har varit dåligt översatt :-)
See below for english...

Ett svenskt språk ordlista iOS app. Innehåller mer än 30 tusen ord definitioner. Fungerar offline. Ingen internetuppkoppling är nödvändig när den har hämtats. Alla ord är 100 procent svenska och är sammansatta på svenska. Denna app är lämpligt för dem som vill lära sig eller redan flytande i det svenska språket.

Funktioner och funktionalitet
✓ Fungerar på iPod Touch, iPhone, iPad
✓ Annons gratis
✓ Fast Search
✓ Länk till online artikeln
✓ Unicode diakritiska Okänslig Sök
✓ Sök efter artikel i avdelning
✓ Ändra Textstorlek
✓ Spara favoritord till senare
✓ lokaliserad till över 12 språk

Tillgång till information
✓ Etymologi
✓ Klassificering
✓ Översättningar
✓ Synonymer
✓ Antonymer
✓ Anagram
✓ Uttal Guide i internationella fonetiska alfabetet (IPA)
✓ Uttal Guide i Metoder Speech Assessment fonetiska alfabetet (SAMPA)
✓ Uttal Guide i Rhymes
✓ Relaterade ordformer
✓ exempel använder
✓ Härledda Villkor
✓ Verb deklinationer
✓ Referenser

Brister i denna App
✓ Wifi är nödvändigt för att ladda ner
✓ När sökningen är snabb, kan lookup ibland långsam
✓ inga ljudfiler ingår för uttal av ord
✓ Artikel kvalitet varierar, några ord artiklar är mycket komplett, andra inte

Automatiserad dator översättning till svenska.
Vi söker en människa översatt version. Om du vill ladda ner appen gratis, översätta allt ovan och skicka till info@grandtourdictionary.com och vi skickar dig en PR hämta kod.

A Swedish Language Dictionary iOS app. Contains more than 30 thousand word definitions. Works offline. No internet connection is necessary once downloaded. All words are 100 percent Swedish and are composed in Swedish. This app is appropriate for those seeking to learn or already fluent in the Swedish language.

Features and Functionality
✓ Works on iPod Touch, iPhone, iPad
✓ Advertisement Free
✓ Fast Search
✓ Link to online article
✓ Unicode Diacritic Insensitive Search
✓ Search For Article by Title
✓ Change Text Size
✓ Save Favorite Words For Later
✓ Localized to over 12 languages

Access to information
✓ Etymology
✓ Classification
✓ Translations
✓ Synonyms
✓ Antonyms
✓ Anagrams
✓ Pronunciation Guide in International Phonetic Alphabet (IPA)
✓ Pronunciation Guide in Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (SAMPA)
✓ Pronunciation Guide in Rhymes
✓ Related Word Forms
✓ Example Uses
✓ Derived Terms
✓ Verb Declensions
✓ References

Shortcomings of this App
✓ Wifi is necessary to download
✓ While the search is fast, the lookup can sometimes be slow
✓ No Audio files are included for pronunciation of words
✓ Article quality varies, some word articles are very complete, others are not