Subscribe to our newsletter:

Glaslyn (Welsh Version)

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Mae’r llwybr sain hwn yn daith ddifyr ac addysgiadol o dirwedd wych ym mynyddoedd gogleddol Cambria, sy’n cynnwys man gwylio godidog Foel Fadian, a dau lyn gwahanol iawn, sef Glaslyn a Bugeilyn. Gellir dysgu am hanes naturiol a hanes dynol yr ardal, yn ogystal â hanes Prosiect Pumlumon a’r hyn mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn yn ei wneud ar hyn o bryd i newid arferion rheoli tir. Bydd y newidiadau hyn yn fuddiol i fywyd gwyllt yr ardal, ac yn cynyddu bioamrywiaeth, a thrwy hynny’n gwneud yr ardal yn fwy deniadol i bawb.