Subscribe to our newsletter:

Hanoi Bus

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Phần mềm Hanoi Bus cho phép bạn tra cứu các điểm đỗ, điểm dừng, tuyến xe buýt, tin điều chỉnh tuyến... trong thành phố Hà Nội

Bạn có thể xác định vị trí mình đứng có gần điểm đỗ xe buýt nào thông qua GPS