Subscribe to our newsletter:

Saigon Bus

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Phần mềm Saigon Bus cho phép bạn tra cứu các điểm đỗ, điểm dừng, tuyến xe buýt, tin điều chỉnh tuyến... trong thành phố Sài Gòn

Bạn có thể xác định vị trí mình đứng có gần điểm đỗ xe buýt nào thông qua GPS