Subscribe to our newsletter:

iAngličtina

$3.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

iAngličtina patří dlouhodobě mezi nejprodávanější české aplikace pro iPhone. Můžete s ní pohodlně a přitom velmi účinně procvičovat anglická slovíčka kdykoli se vám naskytne malá chvilka volného času. Stačí vytáhnout telefon na pár minut ráno při čekání na autobus, odpoledne u kávy nebo večer před spaním a budete sami překvapeni, až vám aplikace spočítá, kolik času se takto každý den naskládá a jak velké množství slovíček se dá bez větší námahy zvládnout.

Aplikace modeluje metodu výuky pomocí výukových kartiček. Máte před sebou balíček karet, kde na každé z nich je napsáno jedno slovo nebo fráze, které chcete procvičovat. Na jedné straně karty česky, na druhé anglicky. Vezmete z balíčku horní kartu, podíváte se na jednu stranu a snažíte se uhodnout tu druhou. Pokud se trefíte, založíte kartu dospodu. Pokud ne, zasunete kartu někam doprostřed balíčku, aby příště přišla na řadu dřív. Tím si zajistíte, že obtížná slova budete dostávat častěji než ta, která zvládáte snadno. Díky tomu budete ve výuce postupovat dopředu mnohem rychleji, než kdybyste slovíčka jen opakovali stále ve stejném pořadí čtením ze sešitu nebo z učebnice.

Aplikace obsahuje v padesáti lekcích celkem 5000 anglických výrazů a více než 10 tisíc jejich českých překladů. Lekce jsou seřazeny od jednodušších po složitější a pokrývají kompletně celou anglickou slovní zásobu tak, jak se vyučuje na všech typech českých vzdělávacích zařízení - od vyšších tříd základní školy, přes školy střední i jazykové až po nižší ročníky anglistiky na univerzitách. Poslouží dobře jak žákům a studentům, kteří se angličtinu teprve učí, tak i lidem, kteří už tento jazyk na slušné úrovni zvládají a potřebují si po čase znovu osvěžit anglickou slovní zásobu v celé její šíři a bohatosti.

iAngličtina je také vynikající pomůckou pro rychlou a intenzívní přípravu na maturitu z angličtiny nebo pro přípravu k závěrečným zkouškám na jazykové škole.