Subscribe to our newsletter:

Speeq Hiszpański | Polski

$3.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Sprawdź dlaczego Speeq jest najchętniej pobieraną aplikacją do nauki języka w polskim Appstore!

antyapps.pl - "Mobilna nauka języków na najwyższym poziomie. Unikalną funkcjonalnością są tzw. Kotwice Pamięciowe - współtworzone przez społeczność użytkowników programu krótkie skojarzenia, dzięki którym znacznie szybciej przyswoimy sobie najtrudniejsze słowa i frazy."

MyApple – "Zarówno interfejs jak i sama obsługa aplikacji jest bardzo prosta i przejrzyście zaprojektowana.
Bardzo zaskoczyła genialna wręcz jakość nagrań i dykcja osoby mówiącej."

MacKozer – "Program bardzo przyjemny i wygodny w obsłudze."

2learn.pl – "Dostęp do słówek mamy w każdym miejscu i czasie - na przystanku autobusowym, a nawet na nudnej lekcji historii."

●Sprawdź koniecznie darmowe wersje do nauki Angielskiego i Niemieckiego!!!●

SPEEQ dostarcza:
● świetnie dobrane słownictwo na 4 poziomach nauki, ponad 8’000 słów i fraz
● zaawansowany algorytm powtórek, zgodny z krzywą zapamiętywania*
● unikalne tryby nauki: Zapamiętywanie, Pisanie, Odtwarzanie
● wszystkie słowa i frazy nagrane przez profesjonalnych lektorów - native speakers

SPEEQ fakty:
● aplikacja do nauki języka hiszpańskiego lub polskiego
● ponad 16’000 profesjonalnych nagrań dźwiękowych
● możliwość tworzenia własnych kolekcji słownictwa i nauki kilku osób na jednym urządzeniu

SŁOWNICTWO
Po uruchomieniu Speeq'a wybierz jeden z 4 poziomów:

● Beginner
● Pre-intermediate
● Intermediate
● Business

Na każdym poziomie znajdziesz 1000 świetnie dobranych kart, czyli łącznie 2000 słów i fraz z nimi powiązanych. Słownictwo jest dobrane zgodnie z wytycznymi Rady Europy odpowiednio dla poziomów A1, A2, B1, B2, C1. Do dyspozycji jest 57 kategorii tematycznych.

●Cena zawiera wybrany przez Ciebie jeden poziom. Kolejne poziomy możesz dokupować wraz z postępem nauki●

ZAPAMIĘTYWANIE
Unikalny tryb automatyzujący Twoją naukę. Speeq będzie podawał Ci kolejne karty wg. specjalnego algorytmu pilnującego abyś każde nieznane słowo powtórzył odpowiednią ilość razy, w odstępach czasu zgodnych z krzywą zapamiętywania.

PISANIE
Jeśli już pamiętasz, Speeq pomoże Ci sprawnie nauczyć się pisowni.

ODTWARZANIE
Ucz się podczas jazdy rowerem, samochodem, relaksu, czy prac domowych. Utrwalaj i przesłuchuj nowy materiał przez słuchawki lub poprzez podłączenie iUrządzenia do zestawu HiFi.

KOTWICE PAMIĘCIOWE
Nauczymy Cię jak zwielokrotnić szybkość zapamiętywanego materiału poprzez Technikę Słów Zastępczych*, Mnemotechnikę* pozwalającą zdziałać cuda w Twojej pamięci dzięki skojarzeniom.

*Więcej na www.speeq.pl

SPEEQ - Discover a fresh APProach to learning Spanish or Polish!

SPEEQ provides:
● carefully selected vocabulary at 4 levels of language proficiency with almost 8'000 words and phrases
● advanced repetition algorithm based on the forgetting curve*
● unique learning modes: Memorizing, Spelling, Playback
● all words and phrases recorded by professional voice artists in their native language

SPEEQ facts:
● an application to learn Spanish and Polish
● 16,000 professional sound recordings
● the ability to create your own vocabulary collections and share the same device with your family

VOCABULARY
After turning Speeq on, select one of 4 levels:

● Beginner
● Pre-intermediate
● Intermediate
● Business

Every level contains 1000 carefully-chosen cards, i.e. 2000 words and phrases altogether. The vocabulary is selected according to the guidelines of the Council of Europe for A1, A2, B1, B2 and C1 levels respectively. There are 57 thematic categories available.

●The price includes one level. Other levels can be purchased as the learning process progresses.●

*More at www.speeq.co