Subscribe to our newsletter:

Vinge Growth

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Vinge Growth – vi hjälper dig att växa!
I denna applikation kan du som entreprenör få tips och vägledning inom några områden där Vinge
Growth verkar och där det vanligtvis finns många frågor, t ex vad man ska tänka på när man ingår ett
aktieägaravtal, vilka begränsningar det finns i ett anställningsavtal rörande konkurrens eller hur man
ska skydda sina idéer genom ett sekretessavtal. Vinge Growth är den del inom advokatfirman Vinge
som särskilt riktar sig till entreprenörer och startups.

Det finns även ett lexikon till hjälp för att klargöra ord och begrepp som är vanligt förekommande
inom riskkapitalbranschen. Vissa av dessa ord är självförklarande medan andra kan behöva en längre
presentation. Vi hoppas att detta lexikon ska vara till nytta för dig!

Advokatfirman Vinge, eller den Advokatfirman Vinge anlitar, samlar in och behandlar uppgifter om
namn, telefonnummer, abonnemang och företagsnamn för användning i samband med utveckling
och uppföljning av Vinge Growth samt därtill relaterad marknadsföring.

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som Advokatfirman Vinge har registrerat om dig och att
begära att Advokatfirman Vinge rättar eller raderar felaktiga uppgifter. Begäran om information och/
eller rättelse skickas till vingegrowth@vinge.se eller Advokatfirman Vinge, Box 4255, 2013 12 Malmö,
märk kuvertet ”PUL”.

Genom att godkänna denna integritetspolicy lämnar du ditt samtycke till att Advokatfirman Vinge
behandlar dina personuppgifter enligt vad som angivits ovan.

Genom att installera denna applikation godkänner du integritetspolicyn.