Subscribe to our newsletter:

Doctor ( Thầy Thuốc )

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Doctor ( Thầy Thuốc ): Chúng tôi hoàn thiện cho các bạn một ứng dụng tuyệt vời về Medicine. ứng dụng "Thầy Thuốc" tập hợp gần như đầy đủ hệ thống thuốc và bệnh của người Việt. Ứng dụng được phát triển bởi Trần Lương ,Admin Diễn Đàn Táo Việt và sự cộng tác lấy dữ liệu của em Trần Hồng ( đang làm việc tại Kekhaidientu.com).. Thầy Thuốc chúc các bạn vui vẻ và khõe mạnh.
Mọi ý kiến đóng góp phát triển phần mềm mời các bạn gửi thư tới : hongkkt2804@gmail.com