Subscribe to our newsletter:

Ústava SR

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

***Ďakujeme za Vaše reakcie, návrhy a pripomienky, pomáhajú nám aplikácie Zákonov zdokonalovať. Zákony aktualizované pravidelne vždy ku dňu uverejnenia novej verzie na Appstore, bez ďalších poplatkov***

Ústava Slovenskej republiky do vrecka. Ústava je rozdelená podľa jednotlivých článkov pre jednoduché a prehľadné ovládanie. Pojmy sú usporiadané aj abecedne. Aplikácia je vhodná pre právnikov, študentov, ale aj pre ľudí do bežného života, nakoľko obsahuje funkciu vyhľadávania v celom texte ústavy, čo ju umožní používať každému. Slúži aj pre jednoduché získanie informácií zo základného zákona štátu. Funkcia vyhľadávania nerozlišuje veľké a malé písmená a diakritiku. Aplikácia je prispôsobená aj pre iPhone 4S.
*****************************************
Vyskúšajte taktiež tieto aplikácie:
Zákony SR HD (iPad) (+Občiansky súdny poriadok a Autorský zákon)
Zákony ČR HD (iPad)
Zákony ČR
Zákony SR (+Občiansky súdny poriadok a Autorský zákon)
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Trestný zákon
Trestný poriadok (Free)
Zákon o cestnej premávke
Správny poriadok
Zákon o účtovníctve
Daňové zákony
Stavebný a katastrálny zákon
Zákonník práce
Živnostenský zákon

*****************************************
V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov, pripomienok, chýb nás neváhajte kontaktovat na : support@ifam.sk