Subscribe to our newsletter:

PwC MyBusiness Magazine

Free
iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

MyBusiness Magazine är en tidning för företagare. Läsarna kan vara entreprenörer som driver små eller medelstora bolag och ska genom artiklarna i Input kunna få bra tips och råd som de kan ha nytta av i sina yrkesliv.

 Dessutom ska MyBusiness Magazine bjuda på goda exempel som kan bidra med inspiration och underlätta vardagen för dessa företagare. Tidningen ges ut av PwC och kommer ut fyra gånger per år. PwC är Sveriges ledande rådgivare inom revision, redovisning, skatt och affärsutveckling.