Subscribe to our newsletter:

Jednostki Miar

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Jednostki miar

Czy chcesz utrwalić znajomość jednostek fizycznych i jednostek miar, a także w grze o 4 stopniach trudności sprawdzić swoje umiejętności?

Aplikacja przybliża ogólne zagadnienia związane z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI), a także umożliwia wygodne przeglądanie i wyszukiwanie poszczególnych wielkości fizycznych, jednostek miar i ich oznaczeń dzięki dostępowi do:

* alfabetycznej listy wielkości fizycznych

zawierającej nazwy wielkości fizycznych i umożliwiającej wyszukiwanie haseł wg nazw wielkości fizycznych.

* alfabetycznej listy jednostek miar

mieszczącej nazwy jednostek miar i umożliwiającej wyszukiwanie wg nazwy jednostki miary.

* alfabetycznej listy oznaczeń jednostek miar

umożliwiającej wyszukiwanie wg oznaczenia jednostki miary.

Z powyższych list można przejść do stanu pojedynczego hasła opisującego daną wielkość fizyczną, jednostkę miary lub oznaczenie.

W Trybie gry Spadające jednostki można w atrakcyjny sposób sprawdzić i utrwalić znajomość jednostek fizycznych i jednostek miar.

Zadanie gracza polega na przyporządkowaniu danej jednostki do odpowiadającej jej wielkości fizycznej. Spadający klocek z oznaczeniem jednostki musi umieścić w pojemniku oznaczonym odpowiednią wielkością fizyczną. Jeżeli gracz wskaże poprawny pojemnik, to jednostka zostanie w nim umieszczona, jeżeli jednak źle przyporządkuje daną jednostkę (lub nie przyporządkuje jej wcale), to zostanie umieszczona w pojemniku „Błędne”.

Gra posiada cztery poziomy (dostępny jest przycisk rozpoczęcia gry na danym poziomie trudności). Na pierwszym poziomie gracz przyporządkowuje takie wielkości fizyczne jak: Długość, Masa, Czas, Natężenie prądu, Temperatura, Natężenie źródła światła.
Dodatkowo poziom trudności można regulować suwakiem zwiększając lub zmniejszając prędkość spadania jednostek.

Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011