Subscribe to our newsletter:

Tywydd S4C Weather

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Weather
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Welcome to the S4C weather App, a fully bilingual description of its features are detailed below.
Croeso i ap Tywydd S4C, mae disgrifiad manwl dwyieithog o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.

S4C Weather provides broadcast bulletins and online weather services for UK national broadcaster S4C. Our service offers the UK’s highest resolution forecasting which is now available for your iPhone.
Using clear and simple graphics you will be able to receive forecast information at a 1km level, the most local weather forecasting currently available. That means when you search for a location or post code you will receive the forecast for that exact place. It is weather forecasting at street level.

Features
Current weather conditions for any world location. (UK time only).

24 hour and 15 day forecasts using the latest hyper-local 1km weather data (UK & Western Europe). (UK time only).

Search for weather data by postcode or by location name .

Save your favourite locations at a touch of a button; home, work, family, holiday destinations.

Easy clear interface with full screen background videos of the weather in the selected location.


Mae Tywydd S4C yn darparu bwletinau ar-sgrin ac ar-lein i S4C. Gwasanaeth Tywydd S4C yw’r darlledwr cyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud defnydd o system ddarogan 1km, golyga hyn bod ein rhagolygon ar flaen y gad, ac mae bellach ar gael ar eich iPhone.
Felly, pan yn chwilio am leoliad neu gôd post byddwch yn derbyn rhagolygon ar gyfer yr union leoliad a ddewiswyd gennych. Dyma ragolygon ar lefel stryd.

Nodweddion
Tywydd cyfredol ar gyfer unrhyw leoliad yn y byd (Amser y Deyrnas Unedig yn unig).

Rhagolygon 24 awr a 15 niwrnod yn defnyddio’r data tywydd 1km diweddaraf (y Deyrnas Unedig a Gorllewin Ewrop). (Amser y Deyrnas Unedig yn unig).

Chwilio am ddata tywydd gyda chôd post neu enw lle.

Cadw eich hoff leoliadau ar flaen eich bysedd: cartref, gwaith, teulu a chyrchfannau gwyliau.

Rhyngwyneb clir a syml gyda fideo cefndirol o’r tywydd ar gyfer y lleoliad a ddewiswyd.

Er Gwybodaeth: Defnyddir data mapio a gyflenwir gan Microsoft yn yr Ap hon, felly ar brydiau bydd enwau a geiriau Saesneg yn ymddangos. Rydym ar hyn o bryd yn cydweithio â Microsoft er mwyn gwella’r ddarpariaeth o’r Gymraeg o fewn yr Ap.