Subscribe to our newsletter:

VNKids HD ( Dạy bé bằng âm thanh & hình ảnh )

$7.99
iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

VNkids is an application teaching kids by sounds and picturesqueness.

Your kids will be learnt how to recognize things, count numbers and learn Vietnamese, English language with fully pronouncing and More 2000 illustrated pictures.

VNkids’s marked function is to color with automatically moving pencil. Kids are very easy to study following application to color numbers, letters and syllables.

This application is number one for your kids!

Thought part will help kids growing up more complete. Kids are chosen grafting pieces, look for the same type and different type… Kids will love very much with sounds “bravo kid’’, ‘’try hard kid’’, ‘’right kid’’… to cheer kids learning with VNKids in whole process.

Let your kids discover VNKids now!

♥ ABCD kids learn letters.

♥ 123 kids count numbers.

♥ Kids, look at pictures!

♥ Kids, let think!

VNKids – grow up genius!


VNkids là ứng dụng dạy bé học bằng âm thanh và hình ảnh vô cùng sinh động.

Bé yêu của bạn sẽ được học cách nhận biết đồ vật, đếm số và học chữ tiếng Việt, Tiếng Anh với đầy đủ phát âm chuẩn và hơn 2000 bức ảnh minh họa.

Chức năng nổi bật của VNkids là tập tô với cây bút tự chuyển động. Bé thật dễ dàng học theo ứng dụng để tập tô các chữ số, chữ cái, âm vần.

Đây chính là ứng dụng số 1 dạy bé yêu của bạn !

Phần tư duy sẽ giúp bé phát triển một cách toàn diện hơn. Bé được chọn miếng ghép, Tìm cùng loại, Tìm khác loại…. Bé sẽ rất thích thú với những âm thanh “Bé đúng rồi đấy”, ”Đúng rồi”, ”Cố lên”…. cổ vũ bé trong suốt quá trình bé học với VNKids.

Hãy cho bé yêu của bạn khám phá VNKids ngay nhé !

Các chức năng chính:

♥ ABCD bé học chữ cái.

♥ 123 bé đếm số nào

♥ Bé nhìn hình này!

♥ Bé tư duy nhé !

VNKids – Ươm mầm tài năng !