Subscribe to our newsletter:

Konie rasowe - Horses

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja Konie rasowe zawiera wybór ponad 20 najpopularniejszych ras koni.
Ilustracje i obszerne opisy koni uzupełniają syntetyczne wizytówki mieszczące najważniejsze informacje o typowych przedstawicielach tych ras.
W aplikacji znalazły się także zabawne puzzle o kilku poziomach trudności.

Aplikacja umożliwia miłośnikom koni wyszukiwanie ich wg nazwy oraz przeglądanie w kilku wygodnych trybach, a także – w sekcji słownik pojęć specjalistycznych – zapoznanie się ze specyficznym nazewnictwem.

* Tryb listy ras koni
To standardowa lista zawierająca miniaturki i nazwy ras koni w porządku alfabetycznym. W tym trybie możemy wyszukiwać wg nazw ras koni.

* Tryb graficznej wstęgi
Jest to ciąg kart z miniaturami koni ułożonymi w porządku alfabetycznym; na karcie wybranej rasy przycisk „więcej” umożliwia przejście w tryb oglądania pojedynczego konia.

* Tryb wyświetlania ‘karty’ pojedynczego konia
W tym trybie widzimy jego nazwę, miniaturkę oraz wizytówkę z podstawowymi informacjami o danej rasie, a także dużą ilustrację konia wraz z obszernym opisem rasy.

* Tryb grup ras koni
Prezentowane rasy został podzielone na 4 grupy. W tym trybie dostępne jest hasło opisujące daną grupę oraz lista ras koni należących do tej grupy. Wybór jednej pozycji z listy umożliwia przejście w tryb oglądania pojedynczego konia.

* Tryb gry
Każda z ilustracji może stanowić grę typu puzzle.
Ciekawe, czy dobrze zapamiętałeś ilustrację. Sprawdź to! Wskaż puzzlom odpowiednie miejsce; gdy poprawnie ułożysz ilustrację, linie podziału znikną. Jeśli uważasz, że zadanie jest zbyt łatwe lub zbyt trudne — zmień poziom trudności.


Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011