Subscribe to our newsletter:

Smart Log

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

SK:
Smart Log poskytuje jednoduchú správu knihy jázd. Úmorné vypisovanie papierových evidenčných blokov jázd motorových vozidiel sa stane minulosťou a používanie novej aplikácie prinesie radosť do každodenného zhonu. Smart Log prináša efektívny nástroj na evidenciu služobných a súkromných jázd uskutočňovaných nielen služobným vozidlom. Aplikácia vo Vašom iPhone umožňuje operatívne zadávanie vstupných údajov, generovanie grafov a prehľadov a celú škálu funkcionalít zabezpečujúcich správu knihy jázd

Aplikácia je spracovaná podľa platnej legislatívy, umožňuje používanie meny EURO a inej pomocnej/doplnkovej meny.

EN:
Smart Log offers simple management of car log book. Smart Log provides an effective tool for recording business and private trips. Application in your iPhone enables to enter information and data about routes or trips, generates statistical charts, populates list of all trips, consumption overviews and the whole range of other functionalities, which provides management of log book.

Application is made under current Slovak legislation. It allows the use of the EURO or other currency.