Subscribe to our newsletter:

m-banking Serbia

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Funkcionalnosti aplikacije za mobilno bankarstvo
Bankarstvo preko vašeg Mobilnog telefona predstavlja najjednostavniji i najbrži način finansijskog poslovanja. Bez obzira gde se nalazite moći ćete da:
•Proverite stanje i transakcije po svim računima (uključujući i kredite)
•Imate mogućnost plaćanja svih računa (uz mogućnost definisanja šablona i korišćenje postojećih šablona iz elektronskog bankarstva)
•Imate mogućnost pregleda svih kartica – debitnih i kreditnih (detalji, transakcije, obaveze)
•Imate mogućnost provere kursne liste
•Imate mogućnost dobijanja korisnih informacija (kontakti u slučaju potrebe, vesti)
•Imate mogućnost podešavanja same aplikacije (promena PIN-a, jezika)

Prednosti
Mobilno bankarstvo UniCredit banke je potpuno jednostavno i ima mnogobrojne prednosti:
•Podržava sve mreže (Telenor, Telekom, VIP)
•Radi u roaming-u
•Omogućava potpunu kontrolu nad sopstvenim finansijama
•Usteda vremena jer se plaćanja mogu obavljati u hodu – na bilo kom mestu u bilo koje vreme
•Nezavisnost od radnog vremena ekspoziture
•Odlično rešenje u situacijama kada računar nije dostupan
•Svi modeli mobilnih telefona koji podržavaju JAVA aplikaciju podržavaju i ovu aplikaciju
•Nema potrebe za nošenjem posebnog tokena – sve je u okviru aplikacije
•Dovoljan je samo PIN (koji korisnik sam kreira)

Sigurnost
Mobilno bankarstvo UniCredit banke je potpuno sigurno. Ne postoji mogućnost da se pristupi aplikaciji bez jedinstvenog PIN broja. PIN broj kreira sam korisnik i poznat je samo njemu, iz tih razloga, u slučaju krađe ili gubitka mobilnog telefona ne postoji mogućnost zloupotrebe. Svi podaci o računima se ne čuvaju na mobilnom telefonu. Na ovaj način obezbeđena je sigurnost i potpuno poverljivost. Aplikacija se gasi nakon tri minuta nekorišćenja, i automatski se zaključava ukoliko je pogrešan PIN broj ukucan tri puta za redom.