Subscribe to our newsletter:

mBank PL for iPad

Free
iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja mBank PL to wygodny dostęp do konta, kart, kredytów, lokat i inwestycji dla klientów mBanku. Wystarczy zalogować się przy pomocy Identyfikatora i Hasła, którego używasz do logowania się w tradycyjnej wersji serwisu transakcyjnego.

Funkcjonalności dostępne w aplikacji:

Rachunki osobiste:
- Wskaźnik salda (szybki dostęp do salda bez konieczności logowania)
- Historia operacji
- Blokady i zawieszenia
- Operacje zaplanowane
- Wykonywanie przelewów jednorazowych (ELIXIR, ekspresowy, własny, do ZUS, podatkowy)
- Wykonywanie przelewów do odbiorców zdefiniowanych
- Zlecenia stałe
- Polecenia zapłaty
- mTRANSFER (lista zarejestrowanych usług)
- Doładowania telefonu (jednorazowe, zdefiniowane oraz zlecenia stałe)

Karty:
- Szczegóły karty
- Limity autoryzacyjne
- Szczegóły umowy (karty kredytowe)
- Spłata zadłużenia (karty kredytowe)
- Przegląd operacji bieżących i blokad
- Historia operacji (karty debetowe)
- Rozładowanie karty (karty wirtualne)
- Zastrzeganie karty

Kredyty:
- Szczegóły kredytu
- Historia kredytu

Inwestycje:
- Wgląd do aktualnie posiadanych funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych
- Historia operacji wykonanych (fundusze inwestycyjne)
- Operacje zaplanowane
- Zlecenia stałe
- Historia zleceń
- Historia transakcji
- Historia finansowa
- Lista kredytów mEmisja
- Szczegóły posiadanych lokat strukturyzowanych

Lokaty:
- Szczegóły posiadanych lokat
- Otwieranie nowych lokat
- Likwidacja lokat

Ustawienia:
- Blokada kanałów dostępu do mBanku
- Możliwość konfigurowania ekranu startowego

Informacje:
- Dane kontaktowe Banku
- Lokalizator bankomatów
- Lokalizator wpłatomatów, Centrów Finansowych i mKIOSKÓW
- Aktualności z mBanku
- Wyszukiwarka rabatów
- Kursy walut
- Notowania funduszy inwestycyjnych

Aplikacja mBank PL nie przechowuje w telefonie Twojego Identyfikatora i Hasła. Dodatkowo jeśli przez 20 minut nie wykonasz żadnej operacji – zostaniesz automatycznie wylogowany z aplikacji.


*********************


mBank PL App is a convenient tool providing easy access to accounts, cards, loans, term deposits and investments for mBank’s customers. All you need to do is use your Customer ID and Password as you use it for standard Internet Banking.

Available functions:

Accounts:
- Balance display (fast access to account’s balance without log in)
- History of operations
- Blocked funds
- Transactions planned
- One-time transfers (standard, express, own-transfer, insurance, tax)
- Transfers to pre-defined users
- Standing orders
- Direct debits
- mTRANSFER (list of services)
- Mobile phone top-ups (one-time, pre-defined and standing orders)

Cards:
- Card’ details
- Authorization limits
- Contract details (credit cards)
- Card re-payment (credit card)
- List of transactions and blocked funds
- Card discharging (virtual card)
- Debit and credit card canceling

Loans:
- Details of loan
- History of loan

Investment:
- List of mutual funds and stocks
- History of operations
- Operations planned
- Standing orders
- History of orders and transactions
- Financial history
- List of mEmisja loans
- Details of structure deposits

Term deposits:
- List and details of term deposits
- Open a new term deposit
- Cancel a term deposit

Settings:
- Blocking of channels
- Setup of welcome screen

Information:
- Contact data
- List and map of ATMs
- List and map of deposits machines, Financial Centers and mKIOSKS
- News from Bank
- Discount finder
- Exchange rates
- Mutual funds quotes

mBank PL App doesn’t store any data about your Customer ID or Password. Additionally, if you do not use your App longer than 20 minutes, you will be automatically logged off