Subscribe to our newsletter:

Tassky

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Efektywnie zarządzaj zadaniami!

Tassky to nowoczesna aplikacja wspomagająca planowanie i organizację. Służy do zarządzania zadaniami, które mogą być realizowane zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Tassky umożliwia budowanie własnej listy "rzeczy" do wykonania oraz zlecanie zadań innym użytkownikom. Pozwala nadawać priorytety i dodawać opisy oraz komentarze.

Korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści! Tassky to…

- najlepszy sposób, aby planować czas swój i innych
- efektywne zarządzanie i oszczędność czasu
- pełna kontrola nad zadaniami
- znacznie lepsza komunikacja dla pracujących w grupie (bez konieczności wykonywania dodatkowych telefonów i wysyłania maili)
- szybka reakcja na pojawiające się trudności
- doskonałe narzędzie do monitoringu postępów pracy zespołu

Funkcje Tassky:

- w wygodny sposób dodawaj lub otrzymuj zadania do realizacji; zawsze będziesz wiedział krok po kroku co jest do zrobienia!
- porządkuj informacje przypisując zadaniom stosowne kategorie
- swobodnie dodawaj do zadań opis oraz komentarze – wszystko w 1 miejscu, bez zapisywania informacji na karteczkach i korzystania z dodatkowego kanału komunikacji
- nadawaj zadaniom priorytety
- pracuj w zespole i zlecaj zadania grupowe kilku użytkownikom (komentarze przy zadaniach pozwolą Ci na dynamiczną komunikację wewnątrz aplikacji)
- ekspresowo wyszukuj i filtruj informację

W wersji podstawowej Tassky umożliwia pracę w grupie dwuosobowej za 0 zł. Przekonaj się, że to naprawdę działa.

Wszystkie zalety Tassky możesz przetestować za darmo!

-----

Manage your tasks efficiently!

Tassky is a modern application that supports planning and organizing. It is used to manage tasks that can be carried out both individually and collectively.

With Tassky you can build your own "to do list" and delegate tasks to other users. Application allows you to prioritize, add descriptions and comments.

Find out all benefits of Tassky!

- best way to plan your time and others (regardless of whether you have a computer or a phone)
- effective management and time saving
- full control of tasks
- better communication especially for those working in groups (without additional phone calls and sending emails)
- rapid response to emerging problems
- an excellent tool for monitoring work progress

Features:
- convenient way to add or receive tasks; always know step by step what to do!
- organize information by assigning tasks to relevant categories
- freely add descriptions and comments to tasks – everything at hand without saving information on a piece of paper or using any additional channel of communication
- assign priorities to tasks
- work in a team and delegate group tasks to many users (comments on tasks ensure effective and dynamic communication within the application)

Basic version of Tassky gives you the possibility to work in a group of 2 people. Check that it really works.

Test all advantages of Tassky for free!