Subscribe to our newsletter:

Doa-doa Harian

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Applikasi Doa-doa Harian ini menghimpunkan doa-doa yang mudah tetapi penting di dalam pekerjaan dan amalan seharian kita. Ia menggunakan tulisan Arab untuk doa di dalam bahasa Arab untuk mengekalkan bacaannya dan terdapat terjemahan di dalam Bahasa Melayu.

Doa adalah satu ibadah dan merupakan salah satu tanda kerendahan diri hamba terhadap Tuhannya. Ia boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan.