Subscribe to our newsletter:

Energy-Line

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Velkommen til Energy-Line SmartPhone

For at styrke den proces der handler om at motivere brugerne til at reducere energiforbruget ved adfærdsændring, anvender Energy-Line bl.a. SmartPhone App, hvor det er muligt af følge forbrug for den eller de enkelte bygninger som ønskes. Visualisering er meget en meget central del i forbindelse med adfærdsændringer.

Præcise målinger af energiforbruget og konkrete tiltag giver virksomheder og institutioner faste holdepunkter til at gennemføre en grøn strategi.

En vellykket grøn strategi kræver klare og letforståelige mål
Energy-Line SmartPhone foretager automatisk målinger hvert kvarter som sammenfattes, så du, ledelsen og det ansvarlige team hele tiden har et præcist overblik over det reelle energiforbrug på basis af data, der maksimalt er 1 time gammel

Måleresultaterne vises løbende på et enkelt og letforståeligt panel, så det tydeligt fremgår om det aktuelle forbrug ligger over eller under gennemsnittet. De tiltag der gøres for at nedbringe forbruget, bliver umiddelbart synlige i den efterfølgende måling. En enkel måde at sikre, at din virksomhed når de mål, der er sat for at gennemføre en grøn strategi – samtidig med, at den enkelte medarbejder kan tage medansvar og ændre adfærd.

I al sin enkelhed kan Energy-Line smartphone minde om den måde man i moderne biler visualiserer det aktuelle brændstofforbrug. Eller den måde en løbecoach til fx en smartphone fungerer, hvor løberen hele tiden får anvisninger om sin løbehastighed, energiforbrænding, el. lign alt efter behov.

Man behøver ikke bo i grønt byggeri for at blive grønnere
Systemet har en hurtig tilbagebetalingstid. Den almindelige besparelse er på 5-15 % af energiforbruget efter installation. Dertil afslører systemet hurtigt et utilsigtet forbrug fx som følge af brud på skjulte vandrør.

Der er en stor og målbar miljøindsats at hente for virksomheder og institutioner, der har til huse i konventionelt byggeri, og som ønsker at understøtte og dokumentere en grøn strategi.

For at kunne anvende Energy-Line smartphone App, skal du være kunde hos Energi & Teknik ApS.