Subscribe to our newsletter:

DC NotaCalc

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Notariële toepassing voor uw iPhone
Automatische berekening:
- Maandelijks aflossingsbedrag
- Maximaal te ontlenen bedrag
- Loon hypotheekbewaarder
- Waarde vruchtgebruik
- Ereloon, registratiekosten en provisie voor o.a.
- Verkoop
- Schenking
- Ruil
- Lening
- Verdeling
- Handlichting
- Kredietopening
- Oprichting vennootschap
Verdeling onroerende voorheffing
Vrij in te stellen dossierkosten
Keuze tussen de drie gewesten voor uw kostenberekening


Application notariale pour votre iPhone
Calcul automatique de :
- Mensualités
- Montant maximum à emprunter
- Salaire du conservateur des hypothèques
- Valeur usufruit
- Honoraires, enregistrement et provisions pour entre autres:
- Vente
- Donation
- Echange
- Prêt
- Partage
- Mainlevée
- Ouverture de crédit
- Création de société
Répartition du précompte immobilier
Frais de dossier supplémentaire à choisir
Choix entre les trois régions pour votre calcul des frais