Subscribe to our newsletter:

Ad Lucem

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ad Lucem är en planeringsapplikation för frimurare aktiva inom den Svenska Frimurare Orden (SFMO) och Den Danske Frimurerorden (DDFO) . Applikationen hjälper bl.a. till att hitta loger, få fram aktuella arbetsordningar (för närvarande SFMO) samt planera vilka sammankomster man vill delta i.

Ad Lucem is a planning application for Freemasons working within the Swedish Order of Freemasons (Svenska Frimurare Orden), Danish Order of Freemasons (Den Danske Frimurerorden) and other freemasons practicing the Swedish Rite. This iPhone application, among other functions, helps to locate lodges; in Sweden, Denmark and other countries, see the upcoming events and plan which meetings one wishes to attend.

Funktioner
- Grafisk, GPS sökning av alla frimurarloger i Sverige, Finland och Danmark samt även erkända Grand Lodges utomlands. ***
- Kontaktuppgifter med post-, e-post och besöksadresser samt telefonnummer till samtliga svenska och danska loger.
- Tydlig karta med inbyggd ZOOM-funktion.
- Aktuella arbetsordningar för alla svenska loger.
- Snabbvisning av information för egna favoritloger. **
- Planeringslista för sammankomster med export till Kalendern. Utrymme för egna anteckningar.*
- Alla ämbeten inom Orden med aktuella förkortningar.
- Planering av tjänstgöring (för ämbetsmän). *
- Möjlighet att ringa och/eller e-posta loger direkt från applikationen. ***
- Besökshistorik och statistik. *
- Graderingshistorik. *
- Ekonomisk överblick av kostnader och utgifter i logen. *
- Fri sökning av loger, adresser, telefonnummer, etc. * / ***
- Intressant information om Svenska Frimurare Orden och Den Danske Frimurerorden.
- Export av information till Excel och e-post. ****
- Enkelt och tydligt gränssnitt.

* Finns ej i gratisversionen.
** Begränsningar finns i gratisversionen.
*** Internetanslutning kan krävas. Eventuella anslutningskostnader ingår ej.
**** Implementeras i kommande versioner.

Flera andra funktioner planeras och kommer att introduceras i kommande versioner av applikationen.

Applikationen är framtagen av aktiva frimurare för (främst) andra frimurare, aktiva inom den Svenska Frimurare Orden.