Subscribe to our newsletter:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Aplikácia spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa umožňuje prístup k širokému spektru služieb spoločnosti. Okrem uzatvorenia poistenia umožňuje aj pohodlné nahlásenie škody. Vďaka aplikácii môžete jednoducho uzatvoriť nasledovné druhy poistenia: - Cestovné poistenie - Poistenie zásahu horskej služby - Poistenie PZP - Havarijné poistenie - Poistenie majetku - Poistenie storna zájazdu Ak ste už klientom Allianz – Slovenskej poisťovne, využite integrovanú funkcionalitu pre nahlásenie škody: - Z cestovného poistenia - Z poistenia do hôr - Z havarijného poistenia - Z poistenia majetku - Z poistenia storna zájazdu Alebo využite možnosť telefonického nahlásenia pre škody: - Z povinného zmluvného poistenia V aplikácii nájdete aj všetky potrebné telefónne čísla – Pomoc v núdzi, infolinka, asistenčné služby, zmluvné servisy Allianz – SP. Nájdete v nej intuítívne vyhľadávanie v zozname pobočiek Allianz - SP. Pri odchode so Slovenska Vás na hraničných priechodoch aplikácia sama upozorní na možnosť uzatvorenia cestovného poistenia zaslaním krátkej SMS správy. Pri cestovnom poistení cez internet, ktoré sa dá uzatvoriť na našej stránke http://online.allianzsp.sk, je možnosť preniesť si všetky dôležité údaje - karty asistenčnej služby, informácie o poistníkovi a poistených osobách, pomocou jedného QR kódu priamo do tejto aplikácie. Vaše názory, pripomienky, nápady. Ak máte k našej aplikácii nejaké rady, pripomienky alebo nápady na jej zlepšenie, zašlite ich prosím na adresu mobilneaplikacie@allianzsp.sk.