Subscribe to our newsletter:

Gardernetværk

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Social Networking
I want this app
Download from AppStore

Alle medlemmer af GARDERNETVÆRK er tidligere eller nuværende livgardere, sergenter eller officerer ved Den Kongelige Livgarde. Gardernetværk.dk er netværket for alle erhvervsaktive, der har en fælles baggrund ved Den Kongelige Livgarde. Gardernetværk app bringer garderfordelene direkte til din iPhone. Som medlem af Gardernetværk.dk har du adgang til medlemstilbud, arrangementer og nyheder. Hvis du ikke allerede er medlem af Gardernetværk.dk kan du melde dig ind via denne app. All members of the Guards Network is former or current guards, sergeants or officers at The Royal Life Guards. Gardernetvaerk.dk is the network for everyone working with a common background from The Royal Life Guards. Gardernetvaerk.dk app brings Guards benefits directly to your iPhone. As a member of Gardernetvaerk.dk you have access to member offers, events and news. If you are not already a member of Gardernetvaerk.dk you can join through this app.