Subscribe to our newsletter:

BZWBK24 mobile

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja BZWBK24 mobile Banku Zachodniego WBK umożliwia łatwy i wygodny dostęp do usług BZWBK24.
Aplikacja przeznaczona jest dla klientów z Polski i jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Możliwości aplikacji:
- sprawdzenie sald, szczegółów oraz historii rachunków, kart i oszczędności
- wykonywanie przelewów, także walutowych, pomiędzy własnymi rachunkami
- wykonywanie przelewów na dowolne rachunki w PLN, również z wykorzystaniem kodów QR
- wykonywanie przelewów natychmiastowych Express ELIXIR i BlueCash
- wypłata gotówki z bankomatu bez karty oraz płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych za pomocą BLIK
- wykonywanie przelewów na telefon (do klientów Banku Zachodniego WBK oraz innych banków uczestniczących w systemie płatności mobilnych BLIK)
- doładowanie telefonu komórkowego
- korzystanie z usługi Doradca online
- odbieranie powiadomień push
- wnioskowanie o produkty kredytowe (kredyt gotówkowy, limit w koncie osobistym, zwiększenie limitu w koncie osobistym) – dla klientów, którzy mają przygotowaną przez Bank ofertę produktów kredytowych
- kupno i sprzedaż walut z wykorzystaniem rachunków własnych w ramach platformy eFX wymiana walut
- założenie lokaty
- spłata zadłużenia karty kredytowej
- zakup produktów i usług dzięki usłudze „Zakupy Mobilne”
- zakup ubezpieczenia turystycznego
- znalezienie w pobliżu oddziałów, bankomatów i partnerów PAYBACK
- zmiana hasła PIN oraz sposobu logowania
- sprawdzenie kursów walut
- złożenie wniosku o otwarcie konta osobistego
-przelew podatkowy
-przelew do ZUS
-logowanie za pomocą Touch ID
oraz inne.

Korzystanie ze wszystkich opcji dostępnych w BZWBK24 mobile jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu telefonu, na którym aplikacja jest zainstalowana.


-----

The BZWBK24 mobile application from Bank Zachodni WBK offers easy and convenient access to BZWBK24 services.
The application is for Polish clients and is available in Polish and English.

The application allows to:
- check balance, details and history of accounts, cards and savings
- make transfers between own accounts, also foreign currency accounts
- make transfers to any account in PLN, also by using QR codes
- make instant Express Elixir and BlueCash transfers
- make ATM withdrawal without card and payments in stationary or online shops using BLIK service
- pay to mobile - for Bank Zachodni WBK customers and customers of other banks participating in BLIK payments system
- top-up mobile phone
- use Advisor online (Doradca online) feature
- receive push notifications
- apply for credit products (cash loan, overdraft limit, overdraft limit increase) – for customers with a credit products offer prepared in advance
- buy and sell currency using own accounts on the foreign currency exchange platform (eFX)
- open deposit
- repay credit card debt
- buy products and services using „Mobile Shopping” service
- buy travel insurance
- find branches, ATMs and PAYBACK partners nearby
- change PIN and the log-in method
- check currency rates table
- apply for personal account
-make transfer to Tax Office
-make transfer to Social Insurer
-log-in by Touch ID
and to perform many other operations.

In order to use all options available in the BZWBK24 mobile application, it is required to register the mobile device on which it is installed.