Subscribe to our newsletter:

NetworkRadar Europe

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

With NetworkRadar it is easy to check the status of your mobile internet connection. With the app you can perform scans and measure the quality of your connection, latency, download and upload. Every scan contains all the detailed information that is necessary to tell your carrier what went wrong and where they should expand their coverage.

*** Multilingual ***
The app can be used in English, German, Polish, Czech and Dutch.

*** Official reaction of T-Mobile ***
T-Mobile asked their customers to use NetworkRadar to determine the quality of their network from a users' perspective. By using the scan data of NetworkRadar they can make better decisions on where to do maintenance and expansion of the network. NetworkRadar is independent of T-Mobile. Both Oberon Interactive and the users of NetworkRadar are helped by a better performing wireless network. For this reason Oberon cooperates with T-Mobile and is open to do the same with other carriers.

*** Supported carriers ***
Most carriers are supported, including:
Austria: A1, T-Mobile, Orange, 3
Belgium: Belgacom, Mobistar en BASE
Czech Republic: O2, T-Mobile, Vodafone
Germany: E-Plus, O2, T-Mobile, Vodafone
Poland: Orange, Polkomtel, T-Mobile, Play
The Netherlands: T-Mobile, KPN and Vodafone

*** český
S aplikací NetworkRadar je kontrola statusu vašeho mobilního internetového připojení doslova hračkou. Můžete měřit kvalitu vašeho připojení, odezvy, rychlosti stahování a odesílání dat. Každé jednotlivé měření obsahuje všechny podrobné informace potřebné k nahlášení případné poruchy/chyby vašemu mobilnímu operátorovi a zároveň ho upozorní na místa, kde by měl rozšířit, případně posílit své stávající pokrytí.

*** Oficiální stanovisko společnosti T-Mobile ***
T-Mobile doporučuje svým zákazníků, aby používali aplikaci NetworkRadar a mohli tak operátorovi poskytnout cenný náhled na kvalitu své sítě z pohledu zákazníka. Díky datům naměřeným aplikací NetworkRadar je společnost T-Mobile schopna lépe rozpoznat, kde provádět údržbu a rozšiřovat pokrytí své sítě. Aplikace NetworkRadar není na společnosti T-Mobile závislá. Jak společnost Oberon Interactive, tak i uživatelé aplikace NetworkRadar napomáhají zkvalitňování mobilních bezdrátových sítí. Za tímto účelem spolupracuje Oberon se společností T-Mobile.
Jen v síti T-Mobile jsou navíc veškerá data přenesená během měření sítě zdarma, nezapočítávají se do FUP limitu zákazníka!

*** baseny
Z aplikacją NetworkRadar łatwo sprawdzisz stan swojego połączenia internetowego. Przy użyciu aplikacji możesz wykonać testy i zmierzyć opóźnienie (PING) oraz prędkość pobierania (DOWNLOAD) i wysyłania danych (UPLOAD). Wyniki każdego testu zawierają szczegółowe informacje pozwalające ocenić Tobie i twojemu operatorowi jakość połączenia. Dane przesłane do operatora są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji czynności zmierzających do podniesienia jakości usług.