Subscribe to our newsletter:

Skatten 2012

$2.99
iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Nysgjerrig på hva skatten blir for 2011 eller 2012?

Ved å raskt oppgi forventet lønn, fradrag og formue får du beregnet total skatt for 2011 eller 2012. Du velger skatteår selv.

Resultatet av kalkulasjonen kan du sende på e-post og tall for inntil fire personer lagres samtidig.

Skatte kalkuleres mens du oppgir informasjonen. Ingen behov for klikking mellom vinduer eller for å kalkulere.

Hjelpetekster til alle felter. Tallene blir automatisk hentet inn fra siste gang du brukte applikasjonen.

Applikasjonen støtter blant annet BSU, fordeling av formueskatt mellom ektefeller, reisefradrag, Finnmarksfradrag, personinntekt og overskudd av næring.

Applikasjonen støtter ikke personinntekt fra jord, skog, fiske, fangst eller barnepass, fordeling av inntektsskatt mellom ektefeller i klasse 2 eller pensjonsinntekter. Programmet forutsetter at du er permanent bosatt i Norge og at du bodde i Norge i hele 2011/2012.

Applikasjonen vil bli oppdatert hvis det kommer endringer i lover og regler.