Subscribe to our newsletter:

MultiDict

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

★ Top 1 multi language Dictionary on Appstore


This is an useful dictionary for not only people studied foreign language but also is very helpful for tourists. The data of this dictionary is very copious with 4 popular languages (English, French, Japanese, Vietnamese) and 6 kinds of dictionary:

• English - Vietnamese
• Vietnamese - English
• French - Vietnamese
• Vietnamese - French
• Japanese - English
• Japanese - Vietnamese-------------------------------★ Từ điển đa ngôn ngữ số 1 trên Appstore.


Đây là một bộ từ điển rất hữu ích không chỉ cho những người học ngoại ngữ mà còn rất tiện dụng cho khách du lịch. 
Dữ liệu của từ điển vô cũng phong phú với 4 ngôn ngữ phổ biến (Anh, Pháp, Nhật, Việt) cùng 6 loại từ điển:

• Anh - Việt
• Việt - Anh
• Pháp - Việt
• Việt - Pháp
• Nhật - Anh
• Nhật - Việt